rocketAI rocketfarm face recognition

RocketAI

AI bildegjenkjenning fra Rocketfarm. Kvalitetskontroll ved hjelp av kunstig intelligens!

La automasjonssystemet se løsningen med RocketAI!

Har du personer i produksjonen som kontinuerlig må gå og se på noe, eller skulle du ideelt sett overvåket noe hele tiden?

De siste to årene har vi i Rocketfarm sammen med Hydro benyttet oss av kunstig intelligens for å spore et produkt gjennom produksjonsprosessen. Denne teknologien og metoden gjenbrukte vi hos Boliden i Odda til å oppdage om personer stod i et farlig område.

Oppdage mugg på ost, se manglende fyllingsgrad i en logo, eller automatisere neste steg i prosessen på fabrikken er eksempel på hva RocketAI kan brukes til. 

Enkelt oppsummert har RocketAI følgende bruksområder:

proof of concept icon

Få tidlig varsel for avikende situasjoner

Vi trener systemet opp til å skjønne hvordan et produkt skal se ut, slik at det kan plukke opp eventuelle feil eller mangler i produksjonslinjen.

proof of concept icon

Samle kunnskap som kan bidra til videreutvikling og forbedring av produksjon

Systemet kan blant annet plukke opp eventuelle flaskehalser som blir tydelige når prosessen vurderes av en datamaskin.

proof of concept icon

Overvåkning av prosesser i sanntid

Kan brukes til en automatisk, øyeblikkelig varsling eller automatisk iverksettelse av en operasjon basert på gjenkjennelse av en gjenstand

proof of concept icon

Forstå grunnårsaken til operasjonelle problemer

Vi loggfører det systemet ser og kan dermed gå tilbake i en prosess for å se hvor en eventuell feil kan ligge.

Gjennom prosjektet har vi fått en effektiv levering og verifikasjon av hardware som tåler Hydros røffe industrimiljø. Softwareteknologi som kombinerer bildegjenkjenning og kunstig intelligens er løsningen på et problem vi frem til nå ikke har klart å løse.

Underveis har vi også oppnådd tilleggsverdier ut over ordinær funksjon og hevet kompetansen rundt maskinlæring og bildegjenkjenning som vil komme til nytte i senere prosjekter.

Even Gundersen Vee
Product Manager, APICS CA/CO, Digital Production Support, Primary Metal

hydro logo

RocketAI på tre steg

meeting icon

1. Fortell oss om din bedrift og dine behov!

Vi vil så ha en uforplikende gjennomgang for å kartlegge om RocketAI kan være løsningen for deg.

proof of concept icon

2. Proof of concept!

Hvis vi ser at dine behov kan passe til RocketAI vil du motta et tilbud om en startpakke. Denne inkluderer datainnsamling, utvikling av AI-modellen og nødvendig hardware. Samlet gir dette oss et proof of concept som spesifikt viser hvordan en løsning vil fungere i din bedrift. Vi gjør en vudering basert på denne om hvordan en permanent installasjon vil kunne se ut.

hands shaking icon

3. Tilbud om ferdig løsning og installasjon!

Basert på vuderingen som har blitt gjort, vil vi komme med et tilbud om en ferdig løsning for din bedrift. Vi avtaler så tidspunkt for installasjon og oppstart av prosjektet.

RocketAI startpakke:

325 000 kr eks mva*

Vår startpakke inkluderer nødvendig hardware, RocketAI-database og 200 prosjekttimer.

*Prisene varierer avhengig av antall funksjoner og datamengden som skal behandles.

Scroll to Top